GENFERON LAYT (125 000)

GENFERON LAYT (125 000)

10.92 AZN

İti uclu silindrik formalı ağ və ya sarımtıl ağ rəngli şamlar,uzununa kəsikdə bircinslidirş Kəsikdə hava qabarcığı və ya qıfvarı dərinlik yolveriləndir.

İstifadəsinə göstərişlər:

-Kompleks terapiyanın komponenti kimi-uşaqlarda kəskin resiprator virus infeksiyaları və bakterial və virus etiologiyalı digər infeksion xəstəliklərin müalicəsində.

-Həkimin təyinatı və nəzarəti ilə spesefik terapeya fonunda uşaqlarda və qadınlarda, eləcə də hamilələrdə urogenital yolların infeksion-iltihabı xəstəliklərinin müalicəsi üçün.

Əks göstərişləri:

İnterferon və preparatın tərkibinə daxil olan digər maddələrə qarşı fərdi dözümsüzlük. Hamiləliyin 1-ci trimsetri.

İstifadə qaydası və dozası:

Preparatın həm vaginal həm də rektaıl yolla oluna bilər. İstifadə qaydası, doza və müalicə kursunun müddəti yaşdan və konkret klinik sitiuasiyasından asılıdır. Böyüklərdə və 7 yaşdan yuxarı uşaqlarda tərkibində 250 000 BV alfa-2b interferon olan Genferon Layt şamından istifadə olunur. 7 yaşa qədər uşaqlarda, eləcə də südəmər körpələrdə preparatı bir şamda 125 000 BV alfa-2b interferon olan doza ilə istifadə etmək thlukəsiz sayəılır. Hamiləliyin 13-40-cı həftələrində olan qadınlardfa preparat bir şamda 250 000 BV aqlfa-2b interferon olan doza ilə istifadə olunur.


Təsiredici maddə: (125 000BV +5 mq) və (250 000  BV +5 mq)dozada 1 şamın tərkibində müvafiq olaraq 125 000 BV və 250 000 BV rekombinat alfa-2b insan interferonu və 5 mq taurin vardır.


Köməkçi maddələr: <<bərk piy>>, dekstran 60000, makroqol 1500, polisorbat 80, emulqator T2, natrium hidrositrat, limon turşusu, təmizlənmiş su

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqəsaxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı  olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.