VENEQRA

VENEQRA

5.16 AZN

Yaşıl rəngdə olan Veneqra tabletləri romb şəkilndədir. Tabletlərin bir tərəfində Ap digər tərəfində KGR yazılmışdır.

İstifadəsinə göstərişlər:

Kişilərdə erktil disfunksiya halları.

Əks göstərişləri:

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq uzun müddət azot oksid donatorları, üzvi nitratlar qəbul edən şəxlər.

Aşağıdakı hallarda Sildenafilin təhlükəsizliyi öyrənilmədiyi üçün istifadəsi əks göstərişlərdir

-qeyri-arterik anterior işemik optic nevropatiya səbəbindən (bu halın əvvəllər FDE5 inhibitorlarının istifadəsi ilə əlaqəsindən asılı olmayaraq)

bir

gözündə görmə qabiliyətini itirmiş xəstələrdə;

-kəskin qaraciyər çatışmazlığında;

-hipotenziya (arterial qan təzyiqi <90\50 mm Hg);

-son zamanlar baş vermiş insult və ya miokard infarktı anamnezli xəstələrdə;

-irsi degeneretiv retinal patologiyalarda (retinis pigmentosa).

İstifadə qaydası və dozası:

Preparat daxilə qəbul olunur. Məsləhət görülən başlanğıc doza-cinsi aktivdən 1 saat 50 mq sildenafil. Preparata qarşı həssaslıqdan və

preparatın effektivliyindən asılı olaraq, preparatın dozası 100 mq-0a qədər artırıla və ya 25 mq-a qədər azaldıla bilər. Preparatın sutkada 1

dəfə qəbul olunması məsləhət görülür.

Təsiredici maddə: 1tabletin tərkibində 100 mq Sildenafil sitrat vardır.

Köməkçi maddə:mikrokristallik sellüloza, təmizlənmiş talk, natrium nişasta qlukolyatı,maqnezium-sterat, hidroksipropilmetilsellüloza.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə  saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı  olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.