HALOPERİDOL-RİXTER (TABLET) 5 MQ

HALOPERİDOL-RİXTER (TABLET) 5MQ

2.45 AZN
Ağ və ya ağımtıl, yastı diskəbənzər, markirovaksız, praktik iysiz tabletlər.
Göstərişlər:

Dərman vasitəsi yalnız ciddi həkim təyinatı üzrə qəbul edilməlidir.

-Oyanma, hallusinasiya və sayıqlama, maniakal vəziyyət, psixosomatik pozğunluqlar ilə müşayiət olunan, müxtəlif etiologiyalı kəskin və xroniki psixozlar;

-Həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə davranış pozğunluqları, şəxsiyyətin dəyişməsi, jilya de lya turetta sindromu;

-Tiklər, hettinqton xoreyaı;

-Uzun müddət davam edən və müalicəyə davamlı, o cümlədən şişəleyihnə müalicə ilə bağlı qusma və hicqirma;

-Cərrahi müdaxilədən əvvəl istifadə.

Əks göstərişlər:

-MSS funksiyasının ağır toksiki ləngiməsi və hər-hansı etiologiyalı komatoz vəziyyətlət;

-MSS-nin piramid və ekstrapiramis pozğunluqlar ilə müşayiət olunan xəstəlikləri;

-Butirofenon törəmələrinə qarşı yüksək həssaslıq;

-Hamiləlik və laktasiya dövrü;

-3 yaşa qədər uşaqlar.dur.

İstifadə qaydası və dozası:

Haloperidolun dozası fərdi olaraq müəyyən edilir.

Dərman vasitəsi daxilə, yeməkdən yarım saat əvvəl təyin edilir.

Aşağıda təqdim olunan dozalar orta dozalardır və dərman vasitəsinin dəqiq dozası xəstənin terapevtik reaksiyasından asılıdır.

Bu isə xəstəliyin kəskin fazasında dozanın tədricən artırılması və dəstəkləyici dozaının tədricən minimal effektiv dozaya qədər azaldılması deməkdir.

Uşaqlarda uşaq dərman formalarının istifadə edilməsi məqsədəuyğun.

Başlanğıc gündəlik doza 0,5-5 mq təşkil edir, 2-3 qəbula bölünür. Sonra dozanı tədricən 0,5-2 mq-a qədər, lazım olan terapevtik effekti əldə edənə qədər artırılır.

Maksimal gündəlik doza-100 mq.

Orta hesabla terapevtik doza 10-15 mq\gün, şizofreniyanın xroniki formalarında 20-40 mq\gün, resiztent vəziyyətlərdə 50-60 mq\gün təşkil edir.

Müalicə kursunun davametmə müddəti orta hesabla 2-3 aydır.

Dəstəkləyici dozala 0,5-dən 5mq\gün-ə qədərdir 3-12 yaşlı uşaqlara  0,025-0,05 mq hər kq bədənkütləsi artırılır, 0,15 mq\kq gündəlik dozaya qədər.

Yaxşlı xəstələrə və zəifləmiş xəstələrə böyüklər üçün adi dozanın 1\3-1\2-i edilir, hər 2-3 gündən tez olmayaraq artırılır.

Qusmaəleyihnə vasitə kimi daxilə 1,5-2 mq təyin edilir.

Təsiredici maddə: hər tabletin tərkibində 5 mq haloperidol vardır.

Köməkçi maddə: kartof nişastası, kolloidal silisium 4-oksid, jelatin maqnezium stearat, talk, qarğıdalı nişastası, laktoza monohidrat.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.