QRANDAKSİN

QRANDAKSİN

5.26 AZN
N20 tablet.
Göstərişlər:

-vegetativ pozulmalar, əhval-ruhiyyənin pozulması, enerjinin və ya motivasiyanın olmaması, həyacan və yorğunluq hissi ilə müşahidə olunan psixi və somatik pozulmalar;

-döş qəfəsində psevdoanginoz ağrıların simptomatik müalicəsi;

-alkoqolun qəbulunun dayandırılması zamanı meydana çıxan kəsmə sindromu dərman vasitəsi perdelirioz və delirioz vəziyyətlərində vegetativ əlamətləri və oyanmanı aradan qaldırmağa köməklik göstərir;

-miorelaksantların istifadəsi əks-göstəriş olduğu hallarda qrandaksin tabletlərindən istifadə etmək olar, məsələn miasteniya, miopatiya və nevrogen əzələ atofiyası zamanı.

İstifadə qaydası və dozası:

Adi dozada-gündə 1-3 dəfə 1-2 tablet.

Müntəzəm şəkildə qəbul edilmədiyi zaman, 1-2 tablet qəbul etmək olar.

Müalicəni təyin edilmiş dozadan başlamaq olar.

Dozanın tədricən artırılması tələb edilmir, çünki preparat orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul olunur və onun qəbulu zamanı yuxusuzluğun azalması müşahidə olunmur.

Təsiredici maddə: 50 mq tofizopam

Köməkçi maddə: laktoza monohidrat, kartofnişastası, mikrokistallik sellüloza, jelatin, talk, stearin turşusu, maqnezium-stearat.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.