LEPONEKS-LEPONEX

LEPONEKS-LEPONEX

11.99 AZN
Yumru, yastı, kənarları kəskin, künc formalı bölmə xətti və bir tərəfində “L\O” və digər tərəfində isə dairəvi “SANDOZ’’ həkk olunmuş sarı rəngli tabletlər.
Göstərişlər:

Leponeks müalicəyə davamlı olan şizoferniyanın, başqa sözlə, klassik antipsixotik dərman vasitələri ilə müalicəyə cavab verməyən və ya onlara qarşı dösümsüz olan şizoferniyalı xəstələrin müalicəsi üçün təyin olunur.

Müalicəyə cavab verilməməsi adekvat dozalarda və müddətdə təyin olunan minimum iki antipsixotik preparatla müalicənin kifayət qədər klinik yaxşılaşmaya səbəb olmaması kimi müəyyən olunur.

Əks göstərişlər:

Klozapinə və ya preparatın hər hansı digər komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:

Preparatın dozası fərdi şəkildə seçilməlidir.

Hər bir xəstə üçün minimal effektiv doza təyin edilməlidir.

Hipotenziya, qıcolmalar və kəsirli dozalanma lazımdır.

Leponeks dərman vasitəsi ilə müalicə o vaxtı başlanmalıdır ki, leykositlərin sayı >3500 mm, NMM >2000\mm və standart norma göstəriciləri daxilində olun.

Klozapinlə qarşılıqlı farmokokinetik təsirdə olan dərman preparatlarının qəbul edən xəstələrdə dozada düzəlişlər etmək lazımdır.

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 25 mq və ya 100 mq klozapin vardır.

Köməkçi maddə: maqnezium-stearat, susuz kolloidal silisum dioksid, povidon, talk, qarğıdalı nişatası, laktoza monohidrat.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.