SATROGİL-300

SATROGİL-300

12.50 AZN
Sari rəngli tablet.
Göstərişlər:
-Anaerob infekisyalar
-Bağırsaq və qaraciyər amöbiazı
-Giardiaz
-Trixomonaz
-Leyşmanioz
-Hplyori-nin məhv edilməsi məqsədi ilə.

Əks göstərişlər:
Preparatın komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
Anaerob infeksiyalarda 7-10 gün müddətində gündə 2 dəfə, hər dəfə 300 mq.
Amöbiazda 3-5 gün müddətində gündə 2 dəfə 300 mq.
Trixomoniaz və Giardiazda 3-5 gün müddətində tək doza şəklində 600 mq.
Leyşmaniozda 10-14 gün müddətində gündə 2 dəfə 300 mq.
Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının eradikasion terapiyası məqsədi ilə 5-7 gün müddətində gündə 2 dəfə 300 mq.

Təsiredici maddə: hər örtüklü tabletin tərkibində 300 mq satranidazol vardır.
Köməkçi maddə: kalsium-fosfat, nişasta, metilparaben, propilparaben, talk, maqnezium-stearat, natrium nişasta qlikolyatı, mikrokristallik sellüloza.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.