CARSITILIN

CARSITILIN

25.00 AZN
100 ml sirop

GÖSTƏRİŞLƏR

Degenerativvə damar mənşəli koqnitiv ,sensor ,motor və neyropsixoloji

Pozulmalarkəskin və xroniki beyin qan dövranı pozğunluqları

Kəllə-beyintravmaları və onların fəsadları

Müxtəlifmənşəli demensiyalar

Qaraciyərdəyağ mübadiləsi pozğuinluqları,(o cümlədən qaraciyərin piy distrofiyası)

Qaraciyərininfeksion və qeyri infeksion zədələnmələri

İSTİFADƏQAYDASI

Karsitilinməhlulu daxilə qəbul edilir.

0-1yaşlı uşaqlara 2-4 ml gündə 1 dəfə

1-3yaşlı uşaqlara 6-8 ml gündə 1 dəfə

3-6yaşlı uşaqlara 10 ml gündə 1 dəfə

6-12yaşlı uşaqlara 15 ml gündə 1 dəfə

12yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklərə 20 ml gündə 1 dəfə təyin olunur.

Hər10 ml-də

L-Karnitin                              500 mq

Xolinbitartrat                       700 mq

KoenzimQ10                         10 mq

Köməkçimaddələr :su,fruktoza,aramatizator.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqəsaxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılıolaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.