TORNAXON 1 g / 3.5 ml

TORNAXON 1 g / 3.5 ml

5.51 AZN

N1 flakon

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Sefriakson natrium geniş spektrli sefalosporin qrupu antibiotikdir. Sefriakson in vitro bir çox

Gram + və Gram – bakteriyalara, o cümlədən laktamaz ifaz edən bakteriyalara qarşı

effektivdir. Preparat immunodefsiti olan xəstələrdə istifadı oluna bilər. Cərrahi infeksiyaların

profilaktikası məqsədilə təyin edilə bilər.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Seftriaksona və ya digər sefalosporinlərə qarşı hiperhəssaslıq. Penisillinə və ya digər laktam

antibiotiklərinə qarşı müşahidə olunmuş sürətli hiperhəssaslıq reaksiyası. Yenidoğulmuşlarda

hipoalbuminemiya, asidoz və bilirubini birləşdirməyə təsir edən hər hansı bir patoloji vəziyyət

olduqda, fizioloji sarılıq olan yenidoğulmuşlarda TORNAXONın istifadəsi qadağandır.

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR:

Seftriaksonun 56%-i böyrək, 44%-i isə qaraciyərlə xaric olunduğundan böyrək çatışmazlığı

olan xəstələrdə ( əgər qaraciyər pozğunluğu yoxdursa ) dozanı aşağı salmaq lazım gəlir.

Ancaq preterminal böyrək çatışmazlığı hallarında maksimal dozanı 2 q-dək azaltmaq lazımdır.

Qaraciyər çatışmazlığı: əgər böyrək funksiyalarında pozulma yoxdursa, dozanı azaltmaq

lazım gəlmir.

Hepatorenol çatışmazlıq zamanı: belə xəstələrdə zədələnmənin dərəcəsinə müvafiq olaraq

TORNAXON-ın yeridilməsi üçün requlyar interval seçilməlidir.

Yenidoğulmuşlar: maksimal doza sutkada 50 mq/kq olmalıdır.

Yaşlılar: əgər qaraciyər və böyrək çatışmazlığı yoxdursa, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş

dozadan istifadə etmək lazımdır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

12 yaşdan böyük uşaqlar və böyüklər: standart sutkalıq doza 1q. kəskin infeksiyalarda

sutkada 2-4 q, hər 24 saatdan bir.

Yenidoğulmuşlar ( 2 həftədən yuxarı ):sutkada bir dəfə 20-50mq/kq.

Uşaqlar ( 3 həftədən 12 yaşa qədər olan ): standart doza 20-50 mq/kq sutkada 1 dəfə.

Kəskin infeksiyalar zamanı dozanı 80 mq/kq-dək qaldırmaq olar. 50 kq və daha yuxarı çəkiyə

malik uşaqlara böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş dozadan istifadə etmək lazımdır. 50 mq-kq-

dan yuxarı olan dozalar 30 dəq. müddətində yavaş intravenoz infuziya şəkilində

yeridilməlidir.

Yaşlılar: əgər onlarda qaraciyər və böyrək çatışmazlığı yoxdursa, onda böyüklər üçün

nəzərdə tutlmuş dozadan istifadə etmək lazımdır. Doza və yeridilmə üsulu infeksiyanın ağırlıq

dərəcəsindən asılıdır.

Müalicə müddəti 4-14 gün təşkil edir. Edir olarsa kurs müddətini artırmaq olar. Təkrar kurs

müalicəsindən 6 ay sonra tətbiq edilə bilər. Əməliyyatönü profilaktika: əməliyyatdan əvvəl 1

q əzələdaxili və ya venadaxili istifadə etmək olar.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Müşahidə olunmayıb.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Ümumiyyətlə, seftriaksona tolerantlıq yaxşıdır. Əlavə təsirlər adətən, zəif və keçici olur. Ən

çox rast gəlinən əlavə təsirlərə diareya və ya formalaşmamış stul, nisbətən az təsadüf edilən

təsirlərlə isə ürəkbulanma, qusma, qlossit, stomatit aiddir. Dəri reaksiyalarından

makropapulyar səpgi, ekzantema, qaşınma, məxmərəyəbənzər səpgilər, ödem və allergik

reaksiyalar müşahidə oluna bilər.

 
TORNAXON 500 mq/2 ml poroşok və həlledici əzələdaxili inyeksiya üçün.

TORNAXON 1 q/3,5 ml poroşok və həlledici əzələdaxili inyeksiya üçün.

TORNAXON 1 q/10 ml poroşok və həlledici venadaxili inyeksiya üçün.

TORNAXON 2 q proşok məhlul hazırlanmaq üçün venadaxili infuziya üçün.

Tibbi ekvivalent məhsul: Seftriakson.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar

dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün

ərzində çatdırılacaq.