BOTAMİN DROP

BOTAMİN DROP

17.00 AZN
30 ml damcı
FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Tərkibindəki serebrotonik aminturşular, kofermentlər hesabına baş beyinə sedativ, energetik və

neyrorequlyaredici təsir göstəriri, mərkəzi tormozlanma işlərində iştirak edir. Beynin energetik proseslərini

aktivləşdirir, toxumaların tənəffüs aktivliyini artırır. Beynin qlükoza mənimsənilməsi yaxşılaşdırır. İntellektual

keyfiyyətin səviyyəsin artırır. Beynin qan dövranı pozulması ilə bağlı olaraq hərəki və nitq pozulmalarının

bərpasına kömək edir.


GÖSTƏRİŞLƏR:

-  MSS-nin perinatal zədələnmələri ( hipoksik, travmatik, dismetabolik, toksikometabolik );

-  Doğuş beyin zədələri;

-  Əqli inkişafdan geriqalma ( psixi, nitq );

-  Ensefalopatik pozulmalar;

-  Qorxu-həyəcan hissi;

-  Emosional labillik;

-  Depressiya və əsəb pozulmaları;

-  Diqqət, yaddaş pozulmaları, qavramanın zəifləməsi;

-  Sosial dezadaptasiyalar.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Komponentlərə qarşı hiperhəssaslıq.

İSTİFADƏ QAYDASI:

0-2 yaş 1,25 ml 2 dəfə;

2-6 yaş 2,5 ml 2 dəfə;

6-12 yaş 2,5-5 ml 2 dəfə.

 
Hər 5 ml siropda:

Qamma amin yağ turşusu.......................125 mq;

Qlisin.........................................................75 mq;

Qlutamin..................................................100 mq;

Maqnezium..............................................100 mq;

Vitamin B6................................................0.5 mq;

 
Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun

növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.