G MİKS

G MİKS

19.00 AZN
100 ML SİROP
GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Köməkçi vasitə kimi istifadə oluna bilər:

-  Uşaqlarda ilk gündən perinatal ensefolopatiya;

-  Uşaq serebral iflicinin müxtəlif formaları;

-  Müxtəlif təzahür dərəcələrində əqli çatışmazlıqlar, o cümlədən davranışın pozulması;

-  Hiperkinetik pozğunluqalar, o cümlədən diqqətin zəifləməsi ilə gündən hiperaktivlik sindromu;

-  Nevrozabənzər vəziyyətlər ( kökəlmə, əsasən xroniki formada, tiklər, qeyri özvi enkoprez və enurez );

-  Baş beyin damarlarının travmatik, toksiki, neyroinfeksion genezi, serebral üzvi çatışmazlıqları;

-  Beynin üzvi xəstəliklərində ekstrapiramid pozğunluqlar ( mioklonus – epilepsiya );

-  Psixoemosianal gərginlik, əqli və fiziki iş qabiliyyətinin zəifləməsi, diqqətin cəmləşdirilməsi və yadda

saxlamanın yaxşılaşdırılması;

-  Keçirilmiş infeksion xəstəlikləri zamanı uşaqlarda sinir sisteminin oyanıqlığı.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın tərkibindəki hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq.

DAXİLƏ QƏBUL QAYDASI:

Yemək zamanı:

0-1 yaş
2,5 ml
Gündə 1 dəfə
1-3 yaş
2,5 ml
Gündə 2 dəfə
3-6 yaş
2,5 ml
Gündə 3 dəfə
6-12 yaş
5 ml
Gündə 3 dəfə

 
Hər 5 ml tərkibdə:

Vitamin B5 ( pantoten turşusu ) – 500 mg;

L-Qlisin – 200 mg.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun

növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.