DONA 500 mg

DONA 500 mg

26.09 AZN
İysiz, ağ, kristallik toz.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Osteoartritin simptomatik müalicəsi ( ağrı və funksional məhdudlaşma simptomlarının aradan qaldırılması ).

 

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Qlyukozaminə və ya hər hansı bir köməkçi maddəyə qarşı yüksək həssaslıq. Oral məhlul üçün tozun

 tərkibində aspartam vardır və ona görə də fenilketonuriyalı xəstələrə əks göstərişdir. Dona preparatını

 mollyuska allergiyası olan pasiyentlərə istifadə etmək olmaz, çünki preparatın təsiredici maddəsi

 mollyuskadan hazırlanıb.

 

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Doza həddinin aşıldığı məlum deyil.Heyvanlarda kəskin və xroniki toksikliyə dair aparılan tədqiqatların

 nəticələrinə əsaslanaraq, demək olar ki, hətta müalicəvi dozadan 200 dəfə artıq dozanın datoksiklik

 simptomları törədəcəyi az ehtimal edilir. Amma doza həddinin aşıldığı zaman əlavə təsirlərin artması ola

 bilər ona görə də su-elektrolit balansını tarazlaşdırmaq üçün simptomatik müalicə keçirilməlidir.

 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Böyüklər və yaşlı xəstələr: 1 paketin içərisindəki 1500 mq qlyukozamin sulfata ekvivalent olan 1 stəkan

 suda həll edib gündə 1 dəfə qəbul etmək lazımdır. Yemək vaxtı qəbul edilməsinə üstünlük verilir.

Müalicə kursu 4-12 həftə və ya artıq (ehtiyac olduqda ). Həkim tövsiyəsi ilə müalicəni 2 ay fasilə ilə ildə


 2-3 dəfə,həmçinin xəstəliyin residiləşən vaxtı təkrar etmək olar.


Təsir edici maddə: bir paketdə 1884 mq kristalik qlükozamin sulfat ( tərkibində 1500 mq qlükozamin sulfat və 384

mq natrium xlorid ) vardır.

Köməkçi maddələr: apartam, susuz limon turşusu, makroqol 4000, sorbital.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun

növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.