TİAPOL

TİAPOL

20.00 AZN
N 30 tabletka

DƏRMAN VASİTƏSİ  DEYİL GÖSTƏRİŞLƏR : 

-  Diabetik  polineyropatiya  və  retinopatiya :

-  Dismetabolik  ensefalopatiya
 :

-  Xroniki hepatitlər , qaraciyər sirrozu :

-  Steatohepatitr :

-  Xroniki beyin qan dövranı pozğunluqları :

-  Ürəyin işemik xəstəliyi :

-  Görmə sinirinin atrofiyası və nevriti , qlaukoma, katarakta :

-  Alkoqol polineyropatiyalar intoksikasiyalar :

İSTİFADƏ QAYDASI :

1 həbdən gündə 1 dəfə daxilə qəbul edilir.Həblər çeynənilmədən və kifayət qədər su ilə daxilə qəbul olunur.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

TİAPOL – un qəbulu zamanı allergik reaksiyslar , dispeptik əlamətlər , hipoqlikemik hallar müşahidə oluna bilər.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Tərkibindəki maddələrə qarşı yüksək həssaslıq , uşaq və yeniyetmə dövrü.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜ :

Hamiləlik zamanı  və laktasiya dövründə təyin edilmir.

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR :

TİAPOL  qəbul edən xəstələr alkoqol qəbulundan imtina etməlidirlər.Şəkərli diabet xəstələrində , xüsusən müalicənin

başlanğıcında , daimi olaraq qanda qlukozanın səviyyəsi nəzarətdə saxlanmalıdır.Bəzi hallarda hipoqlikemiyanın qarşısını

almaq üçün təyin olunan insulin və yaxud peroral hipoqlikemik vasitələrin dozaları korreksiya olunmalıdır.


TƏRKİBİ :

Alfa – lipoy  ( tiokit ) turşusu 600 mq

Vitamin B
3 mq

Vitamin B
1,4 mq

Vitamin B
( piridoksin ).Bir çox metabolik proseslərdə iştirak edir , mədə - bağırsaqdan maqneziumun sovrulmasını və

hüceyrələrə keçməsini yaxşılaşdırır , yağların və karbohidratların mübadiləsində mühüm rol oynayır ,qan hüceyrələrinin və

hemoqlobinin yaranmasında iştirak edir ,nuklein  turşularının sintezini və hüceyrələrin qlyukozayla təchizatını , mərkəzi və

periferik sinir  sisteminin normal fəaliyyətini təmin edir : qanda xolesterin və lipidlərin səviyyəsini aşağı salır.

Vitamin B
1  ( tiamin ) – karbohidrat , zülal və yağ mübadiləsində , həmçinin sinapslarda sinir örtücülüyü  prooseslərində vacib
rol

oynayır.Hüceyrələri perosidləşmə məhsullarının toksiki təsirindən qoruyur.Orqanizmdə fosforlaşma prosesləri nəticəsində

kokarboksilazaya çevrilib bir çox fermentativ reaksiyalarda koenzim rolunu oynayır.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

 olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.