LECARNİTA

LECARNİTA

25.00 AZN
N 10 flakon
GÖSTƏRİŞLƏRİ :

Lecamita iştahsızlıq , bədən çəkisinin azalması , ziyadə arıqlıq ilə müşahidə olunan xəstəliklərdə istifadə olunur:

Böyüklər – psixogen anoreksiya , fiziki zəiflik , psixi xəstəliklər , nevrasteniya , xroniki qastrit , xroniki qankreatit :

Körpələr ( vaxtında və vaxtından qabaq doğulmuşlar ) : qida refleksinin zəifliyi ( halsız əmmə ) , hipotrofiya , arterial hipotenziya

, adinamiya , doğuş travmaları və asfiksiyadan sonrakı hallarda : respirator distress – sindrom , tam parenteral qidalanmada

olan vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar , hemodializdə olan körpələr ,hemodializdə olan körpələr , birincili karnitin defisiti ,

ikincili karnitin defisiti : uşaqlar və 16 yaşınadək yeniyetmələrdə boy artımının ləngiməsi , tireotoksikoz : dəri xəstəlikləri : işemik

kardiopatiya zamanı miokard metobolizminin pozulması

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq , şizofreniya , herpetik infeksiyalar.

Aşağıdakı hallarda ehtiyyatla təyin olunur :

Elektrolit balansının pozulması :

Anuriya :

Böyrəklərin patologiyası :

DOZALANMA VƏ QƏBUL QAYDASI :

Preparat peroral qəbul üçün nəzərdə tutulub.Yeməkdə 30 dəqiqə əvvəl su ilə qarışdirilaraq qəbul olunur.

Böyüklər : 0,9 q L – karnitin/0,09 arginin ( 4,5 ml ) gün ərzində bir dəfə.

6 – 12 yaş arası uşaqlar : 0,075 q/kq L – karnitin/0,0075 q/kq arginin ( 10 damcı ) gündə bir dəfə.

1 – 6 yaş arası uşaqlar : 0,1q/kq L – karnitin/0,01 q/kq arginin ( 14 damcı ) gündə 1 dəfə.

Tövsiyyə olunan istifadə müddəti – 1 ay.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Allergik reaksiyalar , qastralgiya , dispepsiya.

L – karnitin 20 % ( 2q/10ml ) , arginin 2% ( 200 mq / 10 ml ).
Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.