PANTOQAM

PANTOQAM

14.00 AZN
Rəngsiz və ya cüzi sarımtıl rəngli , albalı ətirli mayedir.
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- həyatın ilk günlərindən perinatal ensefalopatiya ilə uşaqlar

- uşaq serebral iflicinin müxtəlif formaları

- müxtəlif ağırlıq dərəcəli əqli gerilik , o cümlədən davranış pozulmaları ilə

- psixi inkişafın ümumi ləngiməsi , nitqin , hərəki funksiyaların , məktəb təcrübələrinin formalaşmasının spesifik pozğunluqları

şəklində uşaqlarda psixoloji statusun pozulması

- hiperkinetik pozğunluqlar , o cümlədən , diqqət çatışmazlığı ilə hiperaktivlik sindromu

- nevrozabənzər hallar

- serebral üzvi çatışmazlıqla şizofreniya

- beynin orqanik xəstəliklərində ekstrapiramid pozulmalar

- sidik ifrazının neyrogen pozğunluqları

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Preparata qarşı yüksək həssaslıq , böyrəklərin ağır kəskin xəstəlikləri , hamiləlik ( ı trimestr ) , fenilketonuriya.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Pantoqam şərbət 100 mq/ml dozada yeməkdən 15 – 30 dəqiqə sonra daxilə qəbul olunur.Böyüklər üçün birdəfəlik doza adətən

2,5 – 10 ml təşkil edir , uşaqlar üçün – 2,5 – 5 ml : böyüklər üçün sutkalıq doza – 15 – 30 ml , uşaq üçün – 7,5 – 30 ml təşkil

edir.Müalicə kursu – 1 – 4 ay , bəzən isə 6 aya qədər 3 – 6 aydan sonra müalicənin təkrar kursu mümkündür.

Uşaqlara yaşdan və sinir sisteminin patologiyasından asılı olaraq dozaların aşağıdakı diapazonu tövsiyə edilir :

1 yaşdan etibarən – sutkada 5 – 10 ml , 3 yaşa qədər – sutkada 5 – 12,5 ml , 3 yaşdan 7 yaşa qədər – 7,5 – 15 ml , 7 yaşdan

yuxarı – 10 – 20 ml.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Allergik reaksiyalar mümkündür.Belə hallarda preparat ləğv edilir.Çox nadir hallarda MSS tərəfindən arzuolunmaz reaksiyalar

qeyd olunur.Belə halda preparatın dozası azaldılır.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI :

Əlavə təsirlərin simptomatikasının güclənməsi.Müalicəsi : aktivləşdirilmiş kömür , mədənin yuyulması , simptomatik müalicə.

Təsiredici maddə : 100 ml şərbətin tərkibində 10,0 q kalsium hopantenat vardır

Köməkçi maddələr : qliserol , sorbit , limon turşusu monohidrat , natrium benzoat , aspartam , qida ətirvericisi , təmizlənmiş su.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.