İPİQRİKS

İPİQRİKS

21.97 AZN
Şəffaf , rəngsiz maye.
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- perferik sinir sisteminin xəstəlikləri

- miasteniya və miastenak sindrom

- dağınıq skleroz və sinir sisteminin digər formalı demielinləşmiş xəstəlikləri

- bulbar ifliclər və MSS – in hərəki pozulmalarla müşayiət olunan üzvi zədələnmələri zamanı parezlər

- güclü demensiya, altsheymer xəstəliyi , enseflapotiyalar , beyin qan dövranının pozulması , kəllə - beyin travması , uşaqlarda

öyrətmənin çətinliyi ilə müşayiət olunan serebral disfunksiyası zamanı MSS – in funksional pozulmaları

- doğuş fəaliyyətinin zəifliyi

- bağırsağın atoniyası

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

- preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq

- epilepsiya

- hiperkinezli ekstrapiramid pozulmalar

- stenokardiya

- bradikardiya

- bronxial astma

- vestibülyar pozulmalar

- hamiləlik və laktasiya dövrü

- uşaqlarda istifadə

İSTİFADƏ QAYDASI :

Doza və müalicə müddəti xəstəliyin ağırlıq səviyyəsindən asılı olaraq fərdi müəyyən edilir.İpidakrinin 5 mq/ml və 15 mq/ml

məhlulu əzələdaxili və dərialtı yeridilir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Adətən ipidakrin orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul edilir.Əlavə təsirlər zəif təzahür edir və bir qayda olaraq preparatın

dayandırılmasını tələb etmir.Əlsvə təsirlər əsas etibarilə M – xolinoreseptorların oyanıqlığı ilə əıaqədardır.

Təsiredici maddə : 1 ml məhlulun tərkibində 5 mq və ya 15 mq ipidakrin hidroxlorid vardır.

Köməkçi maddələr : xlorid turşusu pH 2.8 – 4.0 , inyeksiya üçün su.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.