BRİKEZA

BRİKEZA

18.00 AZN
150 ml sirop
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- raxitin müalicəsi və profilaktikası

- osteoporozun profilaktikası

- kalsium mübadiləsinin pozulması

- sınıqlardan sonra reabilitasiya dövrü

- uşaq və yeniyetməlik dövründə intensiv inkişaf dövrü

- idmanla aktiv məşğuliyyət

- qidada kalsium çatışmazlığı

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Siropu yeməkdən 15 – 20 dəqiqə əvvəl daxilə qəbul edirlər.İstifadə etməmişdən qabaq siropu çalxalamaq lazımdır.

6 aydan 1 yaşa qədər uşaqlara – gündə - 1 – 2 dəfə 2.5 ml.

1 yaşdan 2 yaşa qədər uşaqlara – gündə 2 dəfə 5 ml.

3 yaşdan 12 yaşa qədər uşaqlara – gündə 2 dəfə 10 ml.

12 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə - gündə 2 – 3 dəfə 10 ml.

Hamilə və körpə əmizdirən qadınlar – gündə 2 – 3 dəfə 10 ml.

Siropu dozalamaq üçün 2.5 ml, 3ml, 5ml, 7.5ml, 10ml, 15ml – lik şkalaya bölünmüş ölçü stəkanında istifadə olunur.

Müalicə kursu və müalicənin müddəti həkim tərəfindən müəyyən olunur.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

- preparatın hər hansı komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq və ya fərdi dözülməzlik.

- hiperkalsiemiya

- hipervitaminoz D
3

- hiperfosfatemiya

- hiperparatireoidizm

- ağır böyrək çatışmazlığı

- 6 yaşa qədər uşaq dövrü

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR :

Adətən preparat xəstələr tərəfindən yaxşı mənimsənilir.Uzunmüddətli istifadə zamanı hiperkalsiemiya mümkündür.

HAMİLƏLİK VƏ LAKYASİYA ZAMANI TƏTBİQİ :

Preparatın hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi mümkündür.

DOZADAN ARTIQ İSTİFADƏ :

Dozadan artıq istifadə zamanı D hipervitaminozu və hiperkalsiemiya yarana bilər.

 
5 ml siropun tərkibində :

Fəal maddələr : 

D
3 vitamini  99 ME

Kalsium  150 mq

Maqnezium  75 mq

Sink  3 mq

Köməkçi maddələr : susuz dekstroza, mikrokristallik sellüloza, natrium karmelloza, qliserin, kalium  sorbat, polisorbat 80,

"Portağalʺ aromatizatoru, ʺVanil" aromatizatoru, sukraloza, sarı sanset, saxaroza, kristallaşmayan sorbitol məhlulu, təmizlənmiş

su.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.