KARMETADİN

KARMETADİN

11.28 AZN
İkitərəfli qabarıq, çəhrayı – qəhvəyi rəngli, bir tərəfi " TZN 35 ʺ oymalı və digər tərəfi hamar olan örtüklü tabletlər.
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

Kardiologiya :

- ürəyin işemik xəstəliyinin uzunmüddətli müalicəsi : monoterapiya zamanı stenokardiya tutmalarının qarşısının alınması və ya

digər preparatlarla birlikdə istifadəsi

Otolarinqologiya :

- işemik mənşəli koxleo – vestibulyar pozulmaların müalicəsi : başgicəllənmə, qulaqlarda küy, hipoakuziya.

Oftalmologiya :

- işemiya elementlərilə xorioretinal pozulmalar :

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

- preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq

- hamiləlik və laktasiya dövrü

- parkinson xəstəliyi, pakinson simptomları, tremor, ʺnarahat" ayaqlar sindromu və onlarla bağlı digər hərəki pozğunluqlar

- 18 yaşa qədər uşaqlar

- ağır böyrək çatışmazlığı

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Əlavə təsirlərin tezliyi aşağıdakı parametrlərdə müəyyən edilmişdir.

Həzm sistemində : tez – tez – qarın nahiyəsində ağrı, diareya, dispepsiya, ürəkbulanma, qusma : məlum olmayan tezlik –

qəbizlik.

Ümumi pozğunluqlar : tez – tez – asteniya

Mərkəzi sinir sisteminə : tez – tez başgicəllənmə, baş ağrısı : məlum olmayan tezlik – parkinsonizm simptomları, romberq

pozasının dayanıqsızlığı və "sərxoşʺ yerişi,  ʺ narahat " ayaqlar sindromu, onlarla bağlı olan digər hərəki pozğunluqlar, yuxunun

pozulması.


DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI :

Trimetazidinin doza həddinin aşılması barədə yalnız məhdudlaşdırılmış məlumat vardır.Doza həddi aşıldığı halda simptomatik

müalicə aparmaq lazımdır.

Təsiredici maddə : trimetazidin dihidroxlorid 35 mq.

Köməkçi maddələr : susuz kalsium hidrofosfat, susuz kolloidal silisium dioksid, polietilenoksid, povidon, ksantan kitrəsi,

maqnezium stearat.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.