GAMALON PLUS

GAMALON PLUS

21.00 AZN
100 ml sirop
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Mərkəzi sinir sisteminin perintal zədələnmələri ( hipoksik, travmatik, dismetabolik və toksikometabolik zədələnmələr );

-  Doğuş kəllə-beyin travmaları, işemik vəziyyətlər zamanı eşitmənin zəifləməsi;

-  Diqqət defisiti ilə müşahidə olunan hiperakktivlik sindromu;

-  Əqli inkişafdan geriqalma ( psixi, nitq və motor);

-  Qorxu-həyəcan hissi, emosional labillik;

-  Diqqət pozğunluğu və tədtrisdə qavramanın zəifləməsi;

-  Sosial, ailə və məktəb dezadaptasiyası.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Tərkibindəki hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

0-2 yaş – 2,5 ml gündə 2 dəfə;

2-4 yaş – 5 ml gündə 2 dəfə;

4-7 yaş – 10 ml gündə 2 dəfə;

7 yaşdan yuxarı – 10 ml gündə 2-3 dəfə.

Bu dozalar həkim təyinatı ilə dəyiçə bilər.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Yüksək dozada istifadə olunduqda yüngül mədə narahatlığı ola bilər ki, bu da dozanı azaldıqda aradan qalxır.

RESEPT ƏSASINDA BURAXILIR!
 
5 ml siropun tərkibi:

-  Qaba 150 mg;

-  Vitamin B6 50 mg;

-  Mg 50 mg;

- Qlisin 75 mg;

- Qlütamin 100 mg.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.