SKİNOREN GEL 30q

SKİNOREN GEL 30q

23.18 AZN
Ağ rəngdən sarımtıl-ağ rəngə kimi qeyri-şəffaf gel.
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-
  Çivzə xəstəliyi: dəridə ağır və ya yüngül dərəcəli papulopustulyoz çivzlər.

-  Papulopustulyoz rozaseya.


DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ:

Müəyyən edilməmişdir.


İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Xaricə.

Böyüklər və 12 yaşdan böyük uşaqlar: sutkada iki dəfə ( səhər və axşam ) geli zədələnmiş sahələrə çəkib yüngülcə

yedirtmək. Təxminən 2,5 sm gel bütün üzün səthinə sürtmək üçün kifayət edir. Skinoren geli yaxmazdan əvvəki dərinin su və

ya yumşaq təmizləyici kosmetik vasitə ilə təmizləmək və sonra qurutmaq lazımdır.

Müalicə kursunun müddəti xəstəliyin fərdi mənzərəsindən və onun ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq dəyişə bilər. Çivzə

səpgilərində yaxşılaşma, bir qayda olaraq, 4 həftədən sonra müşahidə olunur.

Skinoren gelin 18 yaşından kiçik uşaqlarda rozaseyanın müalicəsində istifadəsinin təhlükəsizliyi və effektivliyi öyrənilməmişdir.ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Daha çox yerli əlavə təsirlər müşahidə edilir: yanma hissi, gicişmə, ağrı, habelə gelin çəkildiyi sahədə dərinin quruluğu, səpgi

və paresteziyalar ( çivzə xəstəliyinin müalicəsində ), gelin çəkildiyi sahədə ödem, quruluq, səpgi və paresteziyalar         

( rozaseyanın müalicəsində ).

Nadir hallarda: eritema, kontakt dermatit, dərinin qabıq verməsi, dərmanın çəkildiyi sahədə istilik hissi və dərinin rənginin

dəyişilməsi ( çivzə xəstəliyinin müalicəsində ); dərmanın şəkildiyi sahədə eritema, səpgi, kontakt dermatit, diskomfort hissi və

övrə ( rozaseyanın müalicəsində ), həmçinin hiperhəssaslıq reaksiyaları.

Azelain turşusu ilə müalicə alan xəstələrdə bronxial astmanın ağırlaşması halları müşahidə olunub.


DOZA HƏDDİNİN  AŞİLMASI:

Azelain turşusunun cuzi dərəcədə yerli və sistem toksikliyini nəzərə alaraq, inoksikasiya hallarıpnın yaranması ehtimalı

aşağıdır.


 
Təsiredici maddə: 1 q gelin tərkibində 150 mq azelain turşusu vardır.

Köməkçi maddələr: propilenqlikol ( E1520 ), polisorbat 80 ( E433 ), lesitin ( E322 ), karbomer 980, orta zəncirli üçqliseridlər,

natrium hidroksid ( E524 ), dinatrium edetat, benzoy turşusu ( E210 ), təmizlənmiş su.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.