METASPAN 4 MQ/1 ML

METASPAN 4 MQ/1 ML

4.99 AZN
Sistem istifadə üçün kortikosteroid

Göstərişləri:
Təxirəsalınmaz vəziyyətlər və müxtəlif mənşəli şoklar (cərrahi, travmatik, yanıq);
-kəskin anafilaktik və allergik reaksiyalar;
-udlaq ödemi,
-transfuziyadan sonrakı vəziyyətlər,
-astmatik pristup,
-beyinin ödemi,
-miokard infarktı,
-qan xəstəlikləri kəskinləşmə dövründə;
-kəskin böyrəküstü vəzi çatmamazlığı,
-Adisson xəstəliyi,
-Simmonds xəstəliyi,
-böyrəküstü vəzilərin rezeksiyası;
-yumşaq toxumaların zədələnmələri,
-çiyin oynağının periartriti.

Dozalanma rejimi:
Metaspan-ın istifadəsi xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi və pasiyentlərin fərdi reaksiyasına uyğun aparılmalıdır. Adətən birdəfəlik doza 4 mq təşkil edir, təkrar istifadəsi arzuolunan terapevtik nəticəyə qədər yeridilir. Bəzi hallarda birdəfəlik dozanı 10-15 mq və daha artıq miqdara qədər artıqrmaq olar, və bu döza gündə 3-4 dəfə təyin olunur. Metaspan həm əzələdaxili həm də venadaxili istifadə olunur. Ehtiyyac olduq infuzion istifadəsi mümkündür. Bəzi hallarda Metaspan-ın ocaqlı istifadəsi (oynaqdaxili, endoplevral, gözdaxili) mümkündür.

Əks göstərişləri:
Sistemli infeksiyalar (əgər antibiotikoterapiya aparılmırsa), viruslarla immunlaşdırmanın aparılması. Metaspan inyeksiyasının vətərlərə yeridilməsi qadağandır.
 

Hər 1 ml-lik ampulun tərkibində vardır:
Betametazon natrium-fosfat........................ 5.263 mq (4 mq betametazona müvafiqdir).

Köməkçi madələr: fenol, natrium-sitrat dihidrat, susuz limon turşusu, фенол, inyeksiya üçün su.
Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. 
Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat, maksimum isə 1 gün ərzində çatdırılır.