Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

MUNATORİL

14.40 AZN
MUNATORİL
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

Munatoril oral sprey boğazda qıcıqlanma , ağrı , udqunma problemləri kimi narahatçılıqları aradan qaldırmaq üçün

vasitədir.İnnovasion formulası nəticəsində boğazın selikli qişasını bürüyərək xarici qıcıqlandırıcı faktorların təsirindən qoruyur.

Munatoril oral sprey selikli qişaların hidratasiyasını təmin etməklə iltihabı , ağrını aradan qaldırmağa kömək edir.

DOZALANMASI :

6 ay – 3 yaş : 1 püskürtmə gündə 3 dəfə :

3 – 12 yaş : 2 püskürtmə gündə 3 dəfə :

Böyüklərdə : 4 püskürtmə gündə 3 dəfə istifadə olunur.

İstifadə zamanı flakonu şaquli istiqamətdə tutun , ucluğu ağız boşluğuna daxil edin , tez və möhkəm püskürdün.

 
Propilisin hidroqliserik ekstraktı , C vitamini , İslandiya mamırı – 30 % polisaxarid ekstraktı , İngilis yarpağı – 1 % verbaskosid və 5

% fenollar , Aloe Vera yarpaqlarından alınmış toz , natrium hialuronat , resveratrol.

Köməkçi maddələr : demineralizə edilmiş su , fruktoza , kalium sorbat , daddlandırıcı – portağal , steviol qlikozidləri.