Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

MEKSISOFT 2 ML

14.21 AZN

2 ML AMPULA

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparat kompleks müalicənin tərkibində təyin olunur:
Nevrotik və nevroza bənzər hallarda həyəcanlı hallar;
-vegetativ damar distonsiyası;
-dissirkulyator ensefalopiya;
 -beyin qan dövranının kəskin pozğunluğu (işemik insult);
-aterosklerotik mənşəli yüngül koqnitiv pozulmalar;
-nevrozabənzər və vegetativ-damar pozğunluğunluqlarının üstünlüyü ilə abstinentb alkoqol sindromu;
-antipsxotik dərman vasitələri ilə kəskin intoksikasiya ;
-kəskin miokard infarktı (ilk sutkalar)

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:
-Preparata qarşı yüksək fərdi həssaslıq;
-kəskin qaraciyər və böyrək çatışmazlığı;
-18 yaşa qədər insanlar (effektivliyi və təhlükəsizliyi müəyyən edilməyib;
-hamiləlik;
-laktasiya dövrü;

Təsiredici maddə: 1 ml məhlulun tərkibində 0,050 q etilmetilhidroksipiridin suksinat vardır.
Köməkçi maddələr: inyeksiyan üçün su