Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

SEVPRAM 10 mq

11.22 AZN
SEVPRAM 10 mq
İstifadəsinə göstərişlər

İstənilən ağırlıq dərəcəli depressiv vəziyyətlər;

Aqorafobiyalı və aqorafobiya ilə müşayiət olunmayan təlaşlı vəziyyətlər;

Sosial həyəcanlı pozğunluqlar (sosial fobiya) ;

Generalizəolunmuş həyəcanlı vəziyyətlər.

Əks göstərişlər:

Preparata və ya onun komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, uşaqlar və 18 yaşa qədər gənclər, monoaminoksidazanın inhibitorları ilə birlikdə qəbul, hamiləlik və laktasiya dövrü.

İstifadə qaydası və dozası

Depressiv epizodla

Sosial həyəcanlı pozğunluqlar (sosial fobiya)

Generalizəolunmuş həyəcanlı pozğunluqlar10 – 20 mq/gün

Aqorafobiyalı və aqorafobiya ilə müşayiət olunmayan təlaşlı vəziyyətlər
 
Yaşlı xəstələr (65 yaşdan yuxarı) 

Qaraciyər funksiyaları pozulmuş xəstələr

Sitoxrom Р4502C19 sisteminin aktivliyi aşağı olan xəstələr

1-ci həftə 5 mq/gün

2-ci həftədən 10 mq/gün

Böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr

Yüngül və orta ağırlıqlı böyrək çatışmazlığı zamanı dozanın korreksiyası tələb olunmur.

Ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə (kreatinin klirensi 30 ml/dəq.-dən az olan) Sevpram ehtiyatla təyin olunmalıdır.

Müalicənin dayandırılması
Essitalopram 10 mq