ENAP 20 mq

ENAP 20 mq

4.18 AZN
20mq tabletlər- girdə, yastıaçıq-narınc rəngli tabletlər, kənarları əyilmiş, birtərəf çərtməli, tabletlərinkütləsində və üst nahiyyəsində ağ rəngli çilənmələr.
İstifadəsinə göstərişlər
-İlkin arterial hipertenziya
-Böyrək xəsləlikləri ikincili hipertenziya zamanı (həmçinin şəkərli diabetin nəticəsində əmələ gələn böyrək funksiyasının pozulması).

-Xroniki ürək çatışmazlığı.
Sol mədəciyin assimptom disfunksiyası (kombinə terapiya zamanı).

Əks göstərişlər
-Enalaprila onun digər komponentlərinə və APF-digər ingibitorlarına hiper həssaslıq

-Hamiləlik, laktasiya dövrü, porfiriya.

Anamnezdə angionevrotik ödem ilə olan pasiyentlərə preparatı qəbul etmək olmaz (allegik reaksiyalar:boğulma və səsin tutqunluqu ilə müşahidə edilən dodaqların, üz, boyun və aşağı  ya yuxarı ətraflar nahiyyəsinin ödemi). Uşaqliq dövre (effektivliyi və təhlükəsizliyi təyin edilməyib).

Doza həddinin asılması
Əgər pasiyent bir dəfəyə çox miqdarda tablet qəbul edilib,o zaman dərhal həkimə müraciyyət etməlidir.

Doza həddinin aşılmasının əlamətləri:
A/T artıq dərəcədə endirilməsi və kollapsın miokardın infarktının, kəskin beyin qandövranının pozulmasının, tromboembolik fəsadlarının, qıcolmanın, stuporun əmələ gəlməsi.

Müalicə: xəstəni dərhal horizontal vəziyyətə gətirilməsi:yüngül hallarda mədənin yuyulması və duzlu məhlulun daxilə qəbulu; ciddi hallarda-A/T stabilizasiyası üçün tədbirlər, venadaxili fizioloji məhlul, plazma-əvəzediriciləri, lazım gəlsə-venadaxili angiotenzin yeridilməsi, hemodializ (enalaprilatın xaricolma sürəti-62ml/dəq).1 tabletə 20 mq enalapril maletın aktiv maddəsi daxildir.

Köməkçi maddələr: 
laktoza, qarğıdalı nişastası, hidrogenizə olunmuşnatrium karbonat, maqnesium stearat, talk, dəmir oksidi(boyalanmış maddə E172).


Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. 
Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat, maksimum isə 1 gün ərzində çatdırılır.