STİMULOTON

STİMULOTON

6.06 AZN
Ağ və ya demək olarki ağ , ikitərəfli qabarıq, oval formalı, bir tərəfində stilizə olunmuş E271 oymalı, digər tərəfində bölmə xətti olan, qoxusuz örtüklü tabletlər.
 

Göstərişlər:

Depressiyalar

Sosial həyacan vəziyyəti

Posttravmatik stress pozğunluqları

Panik pozğunluqları

Obsessiv-kompulsiv pozğunluq.

Əks göstərişlər:

Əgər sizdə sertralinə və ya köməkçi maddələrədən hər hansı birinə qarşı allerigya varsa.

İstifadə qaydası və dozası:

Stimuloton tabletlərini üida qəbulundan asılı olmayaraq qəbul etmək olar.

Dərman vasitısini gündə 1 dəfə səhər və ya axşam qəbul edin.

Bölmə xətlərinin köməyilə tabletləri iki bərabər dozaya bölmək olar.

Həmişə stimulotonu müalicə həkiminin göstərişlərinə tam riayət etməklə qəbul edin.

Təsiredici maddə: 50 mq və ya 100 mq sertalin vardır.

Köməkçi maddə: maqnezium-stearat,hidroksipropilsellüloza, natrium nişasta qlikolyatı, kalsium hidrofosfat dihidrat, mikrokristallik sellüloza, makroqol 6000, titan dioksid, hipromelloza.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.