AMLESSA 4 MQ\5 MQ

AMLESSA 4 MQ\5 MQ

6.82 AZN
Tabletlər 4mq/5mq : girdə , ağ və ya təxminən ağ rəngdə , ikitərəfdən azacıq qabarıq, çəp kənarlı tabletlər.
Göstərişlər:

Amlessa  perindopril və amlodopinə müalicə tələb olunan essensial hipertenziyadan və/və ya koronar arteriyaların stabil xəstəliyidən əziyyət

çəkən xəstələrin müalicəsi üçün göstərişdir.

İstifadə qaydası və dozası:

Peroral qəbul edilir.

Gündə 1 dəfə  1 tablet , yaxşı olar ki, əhər yeməkdən əvvəl qəbul edilsin.

Fiksasiya olunmuş dozaların kombinasiyası antihipertenziv terapiyanın başlanğıcı üçün nəzərdə tutulmamışdır.Dozaların dəyişdirilməsi lazım

gəldikdə preparatın ayrı - ayrı komponentlərin fərdi qaydada seçilməsi tövsiyə olunur.

Əks göstərişlər:

Köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı  yüksək həssaslıq.

Əlavə təsirlər :

Aşağıda sadalanan əlavə effektlər perindoprillə və ya amlodipinlə monoterapiya zamanı qeyd olunmuşdur.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təsnifatına uyğun olaraq əlavə təsirlərin inkişaf tezliyi aşağıdakı kimi ifadə olunur.

çox tez - tez ( ≥1/10)

tez - tez ( ≥/100 - dən <1/10-ə qədər )

arabir ( ≥1/1000-dən <1/100-ə qədər )

Təsiredic maddə: hər tabletin tərkibində 4 mq perindopril erbumin, 5 mq amlodipin vardır

Köməkçi maddə: mikrokristallik sellüloza, jelatinləşdirilmiş nişasta, natrium nişasta qlikolyat, kalsium xlorid heksahidrat, natrium hidrokarbonat,

kolloidal, sulu silisium 4-oksid, maqnezium stearat.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.