LEVOMAK 500 mq

LEVOMAK 500 mq

6.73 AZN
Qəhvəyi-qırmızımtıla çalan, kapsul formalı örtüklü tabletlərdir.

Tabletin üzərində bölmə içərisində T və 63 yazısı qeyd olunub.
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Böyüklərdə levoflokasinə həssas, yüngül, orta və ağır dərəcəli bakterial infeksiyaların müalicəsi;

-  Kəskin sinusit;

-  Xroniki bronxitin kəskinləşməsi;

-  Qazanılmış assosiasiyaolunmuş pnevmoniya;

-  Dərinin və yumşaq toxumların infeksiyaları;

-  Sidik-cinsiyyət sisteminin ağırlaşmış infeksiyaları;

-  Kəskin pelonefrit;

-  Septisemiya, bakterinemiya;

-  İntraabdominal infeksialar;

-  Xroniki bakterial prostatit;

-  Xlamidioz, mikoplazmoz;

-  Vərəmin kompleks müalicəsi.

ƏKS GÖTƏRİŞLƏR:

Anamnezində levoflokasinə və ya digər xinolonlara həssaslığı olan xəstələr;

Uşaqlar 18 yaşa qədər yeniyetmələrdə levoflokassinin qəbulu barədə heç bir məlumat yoxdur;

Epilepsiya;

Hamiləlik və laktasiya dövrü.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:

Hamiləlik;

Levofloksasinin hamilələrdə istifadəsi əldə gözlənilən faydanın döl üçün ptensial riskdən üstün olduğu hallarda

mümükündür;

Laktasiya;

Levoflokasinlə müalicə zamanı ana südü ilə qidalandırma dayandırılmalıdır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Levomak yeməkdən əvvəl və ya sonra istifadə edilə bilər.

Böyrək funksiyası normal olan xəstələrdə doza sxemi:

Levomak 500 mq tablet üçün doza sxemi aşağıdakı kmidir. Doza müddəti 24 saatdan bir 500 mq ( 1 tabelt ).

Bu doza böyrək funksiyası normal olan xəstələr üçündür ( kreatinin klirensi 80 ml/dəq. böyrək ).

İnfeksiya
Birdəfəlik doza
Dozalar arasında fasilə
Müalicə müddəti
Ümumi doza
Xroniki bronxitin bakterial kəskinləşməsi
500 mq
24 saat
7 gün
500 mq
Nozokomil pnevmoniya
750 mq
24 saat
7-14 gün
750 mq
Qazanılmış, assosiasiya olunmuş pnevmoniya
500 mq
24 saat
7-14 gün
500 mq
Kəskin sinuist
500 mq
24 saat
10-14 gün
500mq
Dərinin və yumşaq toxu-manın ağırlaşmış infeksiyaları
750 mq
24 saat
7-14 gün
750 mq
Dərinin və yumşaq toxu-manın ağırlaşmış infeksiyaları
500 mq
24 saat
7-10 gün
500 mq
Xroniki bakterial prostatit
500 mq
24 saat
28 gün
500 mq
Sidik-cinsiyyət ağırlaşmış infeksiyalar
250 mq
24 saat
10 gün
250 mq
Kəskin pielonefrit
250 mq
24 saat
10 gün
250 mq
Sidik-cinsiyyət sisteminin ağırlaşmış infeksiyaları
250 mq
24 saat
3 gün
250 mq

Levomak ilə maqnezium və aliminium tərkibli antisidlər, sukrafat, dəmir, tərkibində sink olan multivitamin

preparatları və didanozin kimi tabletlərin birgə istifadələri arasında 2 saat fasilə olmalıdır.

Böyrək funksiyası zəifləmiş xəstələrdə doza sxemi:

Kreatinin klirensi 80 ml/dəqiqədən az olan xəstələrdə aşağıdakı doza sxemi tətbiq olunur.

Böyrək funksiyası zəifləmiş xəstələrdə doza.

Böyrəyin vəziyyəti
Başlanğıc doza
Sonrakı doza
Xroniki bronxitin bakterial kəskinləşməsi/Qazanılmış assosiasiya olunmuş pnevmoniya/Kəskin sinusit/Dərinin və yumşaq toxumanın ağırlaşmış infeksiyaları/Xroniki bakterial prostatit
CLcr50-80 ml/dəq
Dozaya düzəliş edilmasinə ehtiyac yoxdur
Dozaya düzəliş edilmasinə ehtiyac yoxdur
CLcr20-49ml/dəq
500 mq
24 saatdan bir 250 mq
CLcr10-19 ml/dəq
500 mq
48 saatdan bir 250 mq
Hemodializ
500 mq
48 saatdan bir 250 mq
Xroniki ambulator perietonal dializ
500 mq
48 saatdan bir 250 mq
Dərinin və yumşaq ağırlaşmış infeksiyaları/Nozokomial pnevmoniya
CLcr50-80 ml/dəq
Dozaya düzəliş edilmasinə ehtiyac yoxdur
Dozaya düzəliş edilmasinə ehtiyac yoxdur
CLcr20-49ml/dəq
750 mq
48 saatdan bir 750 mq
CLcr10-19ml/dəq
750 mq
48 saatdan bir 500 mq
Hemodializ
750 mq
48 saatdan bir 500 mq
Xroniki ambulator peritonal dializ
750 mq
48 saatdan bir 500 mq
Sidik-cinsiyyət sisteminin ağırlaşmış infeksiyaları/Kəskin pielonefrit
CLcr20ml/dəqiqədən böyük
Dozaya düzəliş edilmasinə ehtiyac yoxdur
Dozaya düzəliş edilmasinə ehtiyac yoxdur
CLcr10-19m/dəq
250 mq
48 saatdan bir 250 mq
Ağırlaşmamış sidik-cinsiyyət sistemi infeksiyaları
ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Levofloksasin yaxşı mənimsənilir: Kliniki tədqiqatlarda preparatın postmarketinq istifadəsindən sonra yaranan

əlavə təsirlər:

Sinir sistemi tərəfindən: baş ağrıları, başgicəllənmə, nadir hallarda paresteziyalar, diskineziya, yuxu

pozulmaları, qıcolmalar, yuxusuzluq, nevroz, depressiya, qarabasmalar,qoxulu yuxular; məlum deyil – suisidl

fikirlər;

Tənəffüs sistemi və döş qəfəsi orqanları tərəfindən: nadir hallarda təngənəfəslik, bronxospazm;

Böyrəklər və sidik yolları tərəfindən: nadir hallarda qan zərdabınada kreatinin səviyyəsinin yüksəlməsi;

Damarlar tərəfindən nadir hallarda: hipotenziya, flebit.

Görmə orqanına: dumanlı görmə: məlum deyil – uveit, görmənin itməsi.

Eşitmə orqanına: vertiqo, tinitus: məlum deyil -  eşitmənin itməsi.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Levomakın səhvən doza həddinin aşılması zamanı aşağıdakı simptomlar ola bilər:  başgicələnmə, huşun

pozulması, epileptik tutma tipli qıcolmalar; mədə-bağırsaq sistemi tərəfindən: ürəkbulanma və selikli qişaların

eroziv zədələnmələri qeyd oluna bilər. Doza həddinin aşılması zamanı mədəni yumaq lazımdır. Xəstə diqqətlə

müayinə olunmalıdır. Hemodializ və peritoneal dializ effektsizdir.

Təsiredici maddə: 1 tabletin təkibindəki 500 mq Levoflokasin-hemihidrat ( 500 mq levoflokasinə ekvivalentdir )

vardır. Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüoza, krospovidon, hipromelloza, maqnezium stearat, titan 4-oksid,

polietilenqlikol, makraqol 400, polisorbat 80, qırmızı dəmir oksidi, sarı dəmir oksidi.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.