SAFRAMYL SAFRAMİL

SAFRAMYL SAFRAMİL

15.30 AZN
N15  tabletka
TƏSİRLƏRİ:

Safranal – zəfərandan alınan üzvi maddədir. QAYT reseptorlarının aqonisti olub, antikovulsanat təsir göstərir.

Zəfəran ekstaktının antidepressiv təsiri serotoninin geriyə tutulmasının qarşısını alması ilə əlaqədərdır. Safranal

əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır, həyacan və gərginliyi aradan qaldırır, antiişemik və antihipoksik təsir göstərir.

Bununla yanaşı güclü antioksidant olub, sərbəst radikalları neytrallaşdırır, antikanserogen təsir göstərir. Zəfəran

gözün torlu qişasında qanın sirkulyasiyasını yaxşılaşdırır, görmə itiliyini artırır.

Tripofan -əvəz olunmayan aminturşu olub, melatonin ( yuxu hormonu ) və serotoninin ( əhval-ruhiyya və

yuxunu yaxşılaşdıran neyromediator ) sələfidir. Yuxu tsiklini normaya salır, yuxuya getməni asanlaşdırır, əhval-

ruhiyyəni yaxşılaşdırır.

Vitamin B6 – aminturşu və zülal sintezi reaksiyalarının kofaktorudur. Serotonin və melotonin sintezi və nəql

olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir, triptofanın serotoninə çevrilmə reaksiyalarının kofaktorunudur.

Piridoksin sinir sisteminin toxuma tənəffüsündə iştirak edir.


GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Müxtəlif mənşəli depresisiyalar, qorxu və həyacan;

-  əqli gərginliklə müşayiət olunan hallar;

-  siqaret tərgitmə zamanı yaşanan gərginlik;

-  imtahan, müsahibətlər və digər əlamətdar hadisələr öncəsi həyacan;

-  normal yuxu tsiklinin pozulmasl, yuxusuzluq;

-  uzun sürən xəstəliklərdən sonra astenovegetativ sindrom;

-  stress və əqli gərginliklə əlaqədar yaranan hormonal disbalans;

-  predmenstrual sindrom;


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Məhsulun tərkibində olan hər hansı komponentə qarşı hiperhəssaslıq.


İ
STİFADƏ QAYDASI:
Gündə 1 tablet yeməkdən qabaq daxilə qəbul olunur.
 

1 tabletin tərkibi

 

 

Zəfəran ekstraktı

Safaranala ekvivalent

30 mq

0,6 mq

Triptofan

75 mq

Vitamin B6

1 mq


Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun

növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.