ELİSEYA 10 MG

ELİSEYA 10 MG

8.04 AZN
Dairəvi: iki tərəfi qabarıq, ağ rəngli, iti kənarları olan örtüklü tabletlər ( 5 mq-lıq doza üçün ).

Oval şəkilli, iki tərəfi qabarıq, ağ rəngli bir tərəfində bölmə xətti olan öürtüklü tabletlər ( 10 mq və 20 mq-lıq

dozalar üçün ).

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Depressiya;

-  Aqorafobiya ilə və ya aqorafobiyasız həyəcan pozğunluqları;

-  İctimai-həyəcan pozğunluqları ( sosial fobiyalar );

-  Generalizəolunmuş həyəcan pozğunluqları;

-  Obsessiv-kompulsiv pozğunluqlar.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Təsiredici maddəyə və ya istənilən köməkçi maddəyə qarşı yüksək həssaslıq;

-  Serotinin sindromunun həyəcan, tremor, hiperemiya və s. inkişaf riskinə görə monoaminooksidazın qeyri-

seçici qeyri-dönər inhibitorları ( MAO inhibitorları ) ilə birlikdə istifadə edilməsi əks göstərişdir.

-  Hamiləlik və laktasiya dövrü.

-  18 yaşa qədər uşaqlar.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

İctimai-həyəcan pozuntusu:

Adi sutkada doza 10 mq təşkil edir. Xəstəliyin simptomlarının asanlaşdırılması üçün adətən 2 həftədən 4

həftəyə qədər vaxt tələb olunur. Sonradan, pasiyentin fərdi reaksiyasından asılı olaraq, doza 5 mq-a qədər

azaldıla və ya maksimal dozaya qədər artırıla bilər ( sutkada 20 mq ).

Ümumiləşdirilmiş həyəcan pozuntusu:

İlkin doza sutkada 10 mq təşkil edir. Pasiyentin fərdi reaksiyaından asılı olaraq, doza maksimalhəcmə qədər

artırıla bilər ( sutkada 20 mq ).

Yaşlı pasiyentlər ( 65 yaşdan yuxarı ):

Yaşlı pasiyentlərin müalicəsi üçün ilkin doza, tövsiyə olunan adi dozanın yarısı və maksimal dozanın daha azını

təşkil edir.

Qaraciyərin azalmış funksiyası:

Yüngül və ya orta dərəcəli qaraciyər çatışmazlığı olan pasiyentlərdə tövsiyə olunan ilkin sutkalıq doza 5 mq

təşkil edir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Əlavə təsirlərin başvermə tezliyi aşağıdakı şəkildə təsnif edilmişdir:

Çox tez-tez:

-  İştahın azalması, iştahın artması;

-  Sinusit;

-  əsnəmə;

-  yüksək tərlilik;

-  artalgiya, mialgiya;

-  yorulma, hipertermiya;

-  bədən kütləsinin artması.

Bəzən:

-  bruksizm, həyəcan, əsəbilik, həyəcan tutmaları, çaşqınlıq;

-  qulaqlarda cingilti;

-  taxikardiya;

-  burun qanaxması;

-  şişkinlik;

gec-gec:

-  anafilaktik reaksiya;

-  aqressiya, hallüsinasiya;

-  seroronin sindromu;

-  bradikardiya.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Simptomlar: essitalopramın doza həddinin aşılmasına dair qeyd olunmuş simptomlara, əsasən mərkəzi sinir

sistemi ( başgicəllənmə, əsmə və narahatlıqdan tutmuş srerotinin sindromu, qıcolmalar və koma kimi nadir

hallara qədər ), həzm yolu ( ürəkbulanma/qusma ) və ürək-damar sistemi ( hipertoniya, taxikardiya, QT

uzadılması və aritmiya ) və su-duz balansının vəziyyəti ( hipokaliemiya, hiponatriemiya ) ilə bağlı simptomlar

daxildir.

Aktiv maddə: 1 tabletin tərkibində 5 mq və ya 10 mq və ya 20 mq essitaloprama ekvivalent olaraq.

6,39 mq və ya 12,78 mq və ya 25,56 mq essitalopram oksant vardır.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, krospovidon, povidon K30, mikrokristallik sellüloza, jelatinləşdirilmiş

nişasta, maqnezium stearat.

Örtük: hipromelloza, titan dioksid ( E171 ), laktoza monohidrat, makroqol, triasetin.

 
Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun

növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.