FARLUKSETİN

FARLUKSETİN

6.78 AZN
Qeyri – şəffaf , yaşıl/ağ rəngli , üzərində BİO çap olunmuş kapsullardır.
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

·  Depressiyalar

·  Obsessiv komplusiv pozğunluq

·  Nevrotik bulimiya

·  Premenstrual disforik pozğunluq

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Təsiredici maddəyə və ya köməkçi maddələtdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslığı olan pasiyentlərdə istifadəsi əks

göstərişdir.Fluoksetinin monoaminooksidazanın dönər , qeyri – selektiv inhibitorları ilə birlikdə istifadəsi əks

göstərişdir.Uşaqlarda və 18 yaşa qədər yeniyetmələrdə istifadəsi əks göstərişdir.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ :

Əgər qadının klinik vəziyyəti fluoksetinlə müalicə tələb etmirsə və döl üçün potensial riskə bəraət qazandırıla bilmirsə , o

zaman hamiləlik dövründə fluoksetin istifadə edilməməlidir , belə ki , fluoksetin plasentadan keçir və körpəyə əlavə təsir

göstərirƏgər hamiləlik dövründə xüsusilə hamiləliyin gec dövrlərində və ya doğuşun başlanmasına az qalmış fukosetin istifadə

olunarsa , ehtiyatlı olmaq lazımdır , belə ki ,  yenidoğulmuşlarda bəzi digər təsirlər qeydə alınmışdır : oyanıqlıq , tremor ,

hipotoniya , davamlı ağlağanlıq və əmmənin və ya yuxuyagetmənin çətinləşməsi.

Fluoksetin və onun metaboliti norfluoksetinin ana südünə nüfuz etməsi məlumdur.Ana südü ilə qidalanan köroələrdə əlavə

təsirlərin meydana çıxması barədə məlumat verilmişdir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI : 

Böyüklər və yaşlılar : tövsiyə olunan doza gündə 20 mq – dır.

Müalicəsinin başlanmasından sonra 3 – 4 həftə ərzində dozaya yenidən baxılmalı və lazım gələrsə , düzəliş edilməlidir.

Daha yüksək dozalarda arzuolunmaz təsirlərin başvermə potensialının yüksəlməsinə baxmayaraq , 20 mq maksimal dozaya

qədər yüksəldilə bilər.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Flukosetinlə müalicə olunan pasiyentlərdə ən çox məlumat verilən əlavə təsirlər başağrısı , ürəkbulanma , yuxusuzluq ,

yorğunluq və diareya olmuşdur.Əlavə təsirlərin intensivliyi və tezliyi müalicənin davam etdirilməsi ilə azala bilər və müalicənin

davam etdirilməsi ilə azala bilər və müalicənin dayandırılmasına gətirib çıxarmır

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI :

Yalnız fluoksetinlə doza həddinin aşılması adətən yüngül gedişə malikdir.Doza həddinin aşılması simptomlarına ürəkbulanma ,

qusma , qıcolmalar , ürək – damar sisteminin simptomsuz aritmiyadan başlamış disfunksiyası və ya EKQ – də QT – intervalının

uzanmasını göstərən dəyişiklikdən ürəyin dayanmasına qədər , ağciyərin disfunksiyası və oyanıqlıqdan komaya qədər MSS –

də dəyişiklik əlamətləri aiddir.
 
Təsiredici maddə : hər kapsulda 20 mq flukosetinə ekvivalent miqdarda fluoksetin hidroxlorid vardır.

Köməkçi maddələr : jelatinləşdirilmiş nişasta , dimetikon 350 , metilenxlorid , titan dioksid , tartrazin , indiqokarmin , jelatin.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı

olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.